Lễ ký kết Hợp tác Kinh doanh Bảo hiểm giữa Generali và TCA

Vào lúc 9.00 sáng ngày 09/09/2014 Công ty Cổ phần TC Advisors đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Generali Life Vietnam. Tuy là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ mới có mặt trên thị trường Việt Nam, Generali đã có những bước đột phá về tài chính với những sản phẩm bảo hiểm đảm bảo và cách làm việc tận tình trong vài năm qua.

Lễ ký kết Hợp tác Kinh doanh Bảo hiểm giữa Generali và TCA

Lễ ký kết Hợp tác Kinh doanh Bảo hiểm giữa Generali và TCA

Thỏa thuận hợp tác này mang lại cho cả hai công ty những chiến lược kinh doanh mới và mô hình vận hành hiệu quả. Với sự hợp tác của các chuyên gia bên Generali Life Vietnam, TC Advisors kỳ vọng sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu khách hàng.