Có tư vấn này, tư vấn kia. Có tư vấn vì lợi ích riêng làm mất quyền lợi của Khách hàng, nhưng cũng có không ít tư vấn nỗ lực giành lại quyền lợi chính đáng cho Khách hàng.

Bạn chọn tư vấn nào để đồng hành?

Tư vấn tài chính: Nguyễn Ngọc Đàn

Khách hàng: N.T.T

  • Khách hàng được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, nộp đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi đến công ty Bảo hiểm.
  • 25/09/2023, Công ty Bảo hiểm ra thư thông báo từ chối chi trả đồng thời quyết định chấm dứt hiệu lực Hợp đồng từ ngày 26/08/2021 với lý do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ kê khai trung thực, không kê khai bệnh lý sẵn có.
  • Khách hàng làm đơn khiếu nại vụ việc rằng việc không kê khai là do tư vấn của công ty thông tin rằng “bệnh chẩn đoán trên 05 năm thì không cần kê khai” cũng như xác nhận từ bệnh viện là các bệnh lý trên những bệnh chẩn đoán sơ bộ ban đầu để chỉ định kỹ thuật cận lâm sàng
  • Công ty yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ bệnh án, tuy nhiên sau khi bổ sung thì công ty vẫn ra thông báo giữ nguyên quyết định từ chối vào ngày 27/11/2023.
  • Khách hàng liên hệ đến Trung tâm hỗ trợ bồi thường TCA để nhờ hỗ trợ.
  • Tư vấn viên TCA hỗ trợ Khách hàng viết thư phúc đáp, trình bày rõ các thông tin, nhấn mạnh nguyên nhân sự việc và gửi đến công ty Bảo hiểm.
  • Chính thức ngày 25/01/2024, công ty Bảo hiểm ra thông báo quyết định chi trả cho quyền lợi bệnh hiểm nghèo và khôi phục hợp đồng của Khách hàng, số tiền Khách hàng nhận được sau khi cộng trừ đi các khoản phí liên quan là 227 triệu đồng.

Nội dung hỗ trợ

Khách hàng tham gia Bảo hiểm nhân thọ nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo, sau đó nộp đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi đến công ty Bảo hiểm.

Ngày 25/09/2023, Công ty Bảo hiểm ra thư thông báo từ chối chi trả đồng thời quyết định chấm dứt hiệu lực Hợp đồng từ ngày 26/08/2021 với lý do vi phạm nghĩa vụ kê khai thông tin chính xác trung thực (cụ thể là không kê khai đợt điều trị bệnh lý cách đây 7 năm tại bệnh viện đa khoa tại tỉnh Nghệ An).

Khách hàng làm đơn khiếu nại để trình bày lý do sự việc đến từ hai nguyên nhân:

(1) Đại lý bảo hiểm của Quý Công ty có lỗi khi tư vấn, ngăn cản bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm kê khai các thông tin sức khỏe, dẫn đến hợp đồng bảo hiểm có thông tin không chính xác. Cụ thể tư vấn báo là bệnh chẩn đoán trên 05 năm thì không cần kê khai.

(2) Các bệnh lý do bệnh viện ghi nhận là những bệnh chẩn đoán sơ bộ ban đầu để chỉ định kỹ thuật cận lâm sàng, bệnh viện đã xác nhận khách hàng không bị các bệnh lý kèm theo mà chỉ bị bệnh chính (Đính kèm giấy xác nhận của Bệnh viện).

Tư vấn tài chính Nguyễn Ngọc Đàn hỗ trợ Khách hàng nhận quyền lợi

Tư vấn tài chính Nguyễn Ngọc Đàn hỗ trợ Khách hàng nhận quyền lợi

Công ty yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ chứng từ, tuy nhiên sau khi Khách hàng bổ sung theo yêu cầu thì công ty vẫn ra thư từ chối và thông báo giữ nguyên quyết định đối với trường hợp của Khách hàng vào ngày 27/11/2023.

Cảm thấy bức xúc, Khách hàng liên hệ đến Trung tâm hỗ trợ bồi thường để nhờ giúp đỡ. Tư vấn TCA – Anh Nguyễn Ngọc Đàn xem xét hồ sơ Khách hàng, chính thức tiếp nhận hỗ trợ.

Ngày 05/12/2023, Tư vấn hỗ trợ Khách hàng viết thư phúc đáp, trình bày rõ các thông tin, nhấn mạnh lại nguyên nhân sự việc:

Về nguyên nhân sự việc không kê khai bệnh án, nhấn mạnh về việc sau khi Khách hàng trình bày rõ nội dung tư vấn có lỗi thông qua nội dung giải trình, Quý Công ty cũng đã điều tra và đi đến việc ban hành Quyết định kỷ luật xác định đại lý của công ty có hành vi vi phạm. Và Quý công ty với tư cách là doanh nghiệp bảo hiểm ký hợp đồng đại lý với các tư vấn trên, phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết, đúng theo quy định tại Điều 128 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022. 

Qua đó đề nghị Quý Công ty xem xét chi trả quyền lợi tiếp tục công nhận hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm mà các bên đã thống nhất vào thời điểm phát hành hợp đồng. Trong trường hợp Quý Công ty không phản hồi hoặc không xử lý thỏa đáng sự việc trên, Khách hàng sẽ nhờ sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Tài chính, Cục Giám sát bảo hiểm, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam,…

Chính thức, ngày 25/01/2024, công ty Bảo hiểm ra thông báo quyết định chi trả cho quyền lợi bệnh hiểm nghèo của Khách hàng với số tiền 275 triệu đồng và khôi phục hợp đồng. Sau khi hoàn trả các loại phí đã đóng sau sự kiện bảo hiểm và thu hồi số tiền hoàn phí trong thư phúc đáp trước đó, số tiền Khách hàng nhận được là 227 triệu đồng.

Trung tâm hỗ trợ bồi thường TCA luôn lắng nghe, tận tâm đồng hành hỗ trợ Khách hàng

Trung tâm hỗ trợ bồi thường TCA luôn lắng nghe, tận tâm đồng hành hỗ trợ Khách hàng

Mỗi một trường hợp hỗ trợ Khách hàng nhận quyền lợi chính đáng là mỗi lần niềm tin càng được vun đắp vững vàng. Đội ngũ Thành viên TCA hạnh phúc, an tâm vì Khách hàng đã được bảo vệ trọn vẹn từ quyết định tham gia Bảo hiểm, để khi rủi ro xảy ra có tấm lá chắn, chỗ dựa tinh thần vững lòng vượt qua khó khăn.

Chân thành cảm ơn tư vấn Nguyễn Ngọc Đàn đã hết lòng hỗ trợ để giúp Khách hàng nhận được quyền lợi. Hành trình và sự tận tâm của các thành viên TCA giúp củng cố niềm tin của cộng đồng với ngành Bảo hiểm ngày một vững chắc hơn.

Bài viết hỗ trợ Khách hàng của TCA: