cd528f1a86be7ee027af

Ngày 06/10/2015 Techcom Securities chính thức ký kết hợp tác với TCA

Techcom Securities (TCBS) là Công ty con của ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank là công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất thị trường với tỉ lệ tăng trưởng trung bình năm trên 50% cho doanh thu và lợi nhuận.

Năm 2018, doanh thu công ty đạt 1.872 tỷ đồng, tăng trưởng 73% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 67% đạt đến 1.532 tỷ đồng.

Top 1 thị phần tư vấn và bảo lãnh Trái phiếu doanh nghiệp chiếm 40% thị phần năm 2018.

Top 1 thị phần môi giới Trái phiếu doanh nghiệp chiếm 81.7% thị phần (năm 2018).

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Họ và Tên*

Giới tính*

Địa chỉ email*

Số điện thoại*

Tỉnh thành

Nội dung muốn được tư vấn*

Họ và Tên*

Giới tính*

Địa chỉ email*

Số điện thoại*

Tỉnh thành

Nội dung muốn được tư vấn*