Công ty TNHH BHNT Cathay thành lập tháng 08 năm 1962, trực thuộc tập đoàn tài chính hàng đầu Cathay. Trong hơn 4 thập niên qua, với sự hỗ trợ đắc lực của hơn 26.000 nhân viên chuyên nghiệp, các cổ đông cùng mạng lưới khách hàng rộng lớn, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, công ty BHNT Cathay đã luôn duy trì được mức doanh thu, tài sản và chính sách phát triển ổn định. Ngày nay, tại Đài Loan, công ty BHNT Cathay chính là thương hiệu số một trong ngành bảo hiểm nhân thọ.

Đặc điểm Sản phẩm

iconcathay 1 Sản phẩm giải quyết cả hai niềm băn khoăn lớn nhất là tài chính và an toàn của bản thân.
iconcathay 1 Linh hoạt đầu tư theo khả năng tài chính trong từng thời điểm.

Những ưu điểm khi tham gia Thịnh An Ưu Việt:

ĐẢM BẢO:

• Đảm bảo tài chính an toàn trước mọi rủi ro trong cuộc sống như tử vong, thương tật, bệnh hiểm nghèo, nằm viện, miễn đóng phí,…

• Đảm bảo thời hạn bảo hiểm trọn đời với mức Phí bảo hiểm không thay đổi

TOÀN DIỆN

• Sản phẩm là sự kết hợp những tính năng nổi trội nhất của sản phẩm UL và sản phẩm bổ trợ.

• Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm đến 65 tuổi.

• Chỉ một hợp đồng bảo hiểm cho cả gia đình (mở rộng đối tượng Người phụ thuộc khi tham gia các SPBT).

LINH HOẠT

• Thống nhất phương thức hoạt động của tất cả SPC và SPBT trong một bộ hợp đồng.

icon1

Quyền lợi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Kế hoạch bảo hiểm Cơ bản: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm (“STBH”) và Giá trị tài khoản.

icon2

Kế hoạch bảo hiểm Nâng cao

Nếu Người được bảo hiểm dưới 70 tuổi: tổng của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản

Nếu Người được bảo hiểm từ đủ 70 tuổi trở lên: Chi trả theo Kế hoạch bảo hiểm Cơ bản.

icon6

Quyền lợi duy trì hợp đồng trong ba (03) năm hợp đồng đầu tiên

Trong ba (03) năm hợp đồng đầu tiên, Hợp đồng sẽ được duy trì hiệu lực cho dù Giá trị tài khoản hợp đồng không đủ để trả khoản khấu trừ hàng tháng, với điều kiện:

Đóng đầy đủ phí bảo hiểm cơ bản đến hạn, và Không rút hoặc tạm ứng từ Giá trị hoàn lại

icon5

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng

Nếu đáp ứng điều kiện nhận thưởng, khoản thưởng sẽ được chi trả trực tiếp vào Giá trị tài khoản như sau:

Ngày kỷ niệm năm lần thứ 5: 25% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất

Ngày kỷ niệm năm lần thứ 10: 50% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất

Ngày kỷ niệm năm lần thứ 15: 75% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất

Ngày kỷ niệm năm lần thứ 20: 100% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất

icon3

Quyền lợi đáo hạn

Công ty chi trả 100% Giá trị tài khoản của Hợp đồng bảo hiểm khi kết thúc Thời hạn hợp đồng.

icon4

Quyền lợi đầu tư

Hưởng lãi suất đầu tư từ Quỹ Liên Kết Chung và không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu.

Hướng dẫn thanh toán phí bảo hiểm:

 

Quy tắc điều khoản sản phẩm Thịnh An Tích Lũy Trọn Đời Ưu Việt:
(Sản phẩm đã ngừng triển khai)
Quyền lợi cơ bản    
 
 
Quyền lợi nâng cao

 

 

Quy tắc điều khoản sản phẩm Thịnh An Ưu Việt 2022:

Điều khoản

 

Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ trợ :
– Bảo hiểm tai nạn cá nhân
Xem Thêm

 

– Bảo hiểm tai nạn cá nhân dành cho trẻ em:
Xem Thêm

 

– Bảo hiểm hỗ trợ viện phí do tai nạn:
Xem Thêm

 

– Bảo hiểm hỗ trợ viện phí cá nhân:
Xem Thêm

 

– Bảo hiểm bổ trợ tai nạn cá nhân nâng cao:
Xem Thêm

 

– Bảo hiểm hỗ trợ bệnh hiểm nghèo (R08): Sản phẩm đã đóng từ ngày 12.07.2021
Xem Thêm

 

– Sản phẩm bổ trợ Bệnh hiểm nghèo 2021 (R12):
Xem Thêm
 
 
Biểu phí

 

– Bảo hiểm bổ trợ chăm sóc sức khỏe:

XEM THÊM
– BẢO HIỂM BỔ TRỢ TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN 2022:

 

XEM THÊM
– BẢO HIỂM BỔ TRỢ MIỄN ĐÓNG PHÍ DO TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN 2022 :

XEM THÊM

– BẢO HIỂM BỔ TRỢ HỖ TRỢ NẰM VIỆN 2022:

XEM THÊM

– BẢO HIỂM BỔ TRỢ BỆNH HIỂM NGHÈO 2022

XEM THÊM

– BẢO HIỂM BỔ TRỢ MIỄN ĐÓNG PHÍ DO BỆNH HIỂM NGHÈO 2022

 

XEM THÊM

– BẢO HIỂM BỔ TRỢ TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT MỞ RỘNG DO TAI NẠN 2022

 

XEM THÊM

Đăng ký tư vấn

Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn đã lựa chọn đồng hành cùng TCA hướng tới sứ mệnh 100% người dân Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ! Chuyên viên tư vấn của TCA luôn sẵn sàng tư vấn và lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất cho bạn và gia đình.

 

Họ và Tên*

Giới tính*

Địa chỉ email*

Số điện thoại*

Tỉnh thành

Nội dung muốn được tư vấn*

Họ và Tên*

Giới tính*

Địa chỉ email*

Số điện thoại

Tỉnh thành

Nội dung muốn được tư vấn