Công ty TNHH BHNT Cathay thành lập tháng 08 năm 1962, trực thuộc tập đoàn tài chính hàng đầu Cathay. Trong hơn 4 thập niên qua, với sự hỗ trợ đắc lực của hơn 26.000 nhân viên chuyên nghiệp, các cổ đông cùng mạng lưới khách hàng rộng lớn, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, công ty BHNT Cathay đã luôn duy trì được mức doanh thu, tài sản và chính sách phát triển ổn định. Ngày nay, tại Đài Loan, công ty BHNT Cathay chính là thương hiệu số một trong ngành bảo hiểm nhân thọ.

Đặc điểm Sản phẩm

iconcathay 1 Sản phẩm giải quyết cả hai niềm băn khoăn lớn nhất là tài chính và an toàn của bản thân.
iconcathay 1 Linh hoạt đầu tư theo khả năng tài chính trong từng thời điểm.

Những ưu điểm khi tham gia Thịnh An Tích Lũy Trọn Đời Ưu Việt:

– Giải pháp tài chính toàn diện kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư trọn đời với lãi suất hấp dẫn.

– Những khoản thưởng có giá trị được trao đều đặn tại các bước ngoặt quan trọng trong suốt cả chặng đường.

– Bảo vệ bản thân trong suốt 3 năm hợp đồng đầu tiên dù Giá trị tài khoản không đủ để khấu trừ các khoản chi phí.

icon1

Quyền lợi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

 

Quyền lợi cơ bản: Công ty sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng.

Quyền lợi nâng cao: Công ty sẽ chi Số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị tài khoản hợp đồng (Đối với Người được bảo hiểm từ 70 tuổi trở đi Công ty sẽ chi trả như Quyền lợi cơ bản)

icon2

Quyền lợi đầu tư

 

Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, lãi suất sẽ được tính hàng tháng dựa vào mức lãi suất công bố và được tự động cộng vào Giá trị tài khoản hợp đồng.

icon6

Quyền lợi duy trì hợp đồng trong ba (03) năm hợp đồng đầu tiên

 

Trong ba (03) năm hợp đồng đầu tiên, Hợp đồng sẽ được duy trì hiệu lực cho dù Giá trị tài khoản hợp đồng không đủ để trả khoản khấu trừ hàng tháng, với điều kiện:

Đóng đầy đủ phí bảo hiểm cơ bản đến hạn, và

Không rút hoặc tạm ứng từ Giá trị hoàn lại

 

icon3

Quyền lợi đáo hạn

 

Khi Người được bảo hiểm đạt 99 tuổi, Công ty sẽ chi trả 100% Giá trị tài khoản hợp đồng.

 

icon7 Quyền lợi thưởng đặc biệt
 

Vào cuối năm hợp đồng thứ 20, Công ty sẽ phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng 200% giá trị trung bình phí bảo hiểm cơ bản đã đóng theo định kỳ năm trong suốt 20 năm hợp đồng

 

icon7

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng

 

Vào cuối mỗi 5 năm hợp đồng, Công ty sẽ phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng 20% giá trị trung bình phí bảo hiểm cơ bản đã đóng theo định kỳ năm trong 5 năm hợp đồng gần nhất.

 

icon7

Quyền lợi rút tiền mặt

 

Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, bạn có thể rút tiền mặt từ Giá trị hoàn lại của hợp đồng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của mình. Yêu cầu rút tiền mặt có thể được thực hiện sau năm hợp đồng thứ nhất.

 

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO SẢN PHẨM BỔ SUNG CÔNG TY BH CATHAY LIFE VIỆT NAM:
 

Hướng dẫn thanh toán phí bảo hiểm:

Quy tắc điều khoản sản phẩm Thịnh An Tích Lũy Trọn Đời Ưu Việt:
Quyền lợi cơ bản    
 
 
Quyền lợi nâng cao

 

Quy tắc điều khoản sản phẩm Thịnh An Ưu Việt 2022:
Điều khoản

Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ trợ :
– Bảo hiểm tai nạn cá nhân
Xem Thêm

– Bảo hiểm tai nạn cá nhân dành cho trẻ em:
Xem Thêm

– Bảo hiểm hỗ trợ viện phí do tai nạn:
Xem Thêm

 

– Bảo hiểm hỗ trợ viện phí cá nhân:
Xem Thêm

– Bảo hiểm bổ trợ tai nạn cá nhân nâng cao:
Xem Thêm

– Bảo hiểm hỗ trợ bệnh hiểm nghèo (R08): Sản phẩm đã đóng từ ngày 12.07.2021
Xem Thêm

– Sản phẩm bổ trợ Bệnh hiểm nghèo 2021 (R12):
Xem Thêm
 
 
Biểu phí

– Bảo hiểm bổ trợ chăm sóc sức khỏe:

XEM THÊM

– BẢO HIỂM BỔ TRỢ TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN 2022:

XEM THÊM

– BẢO HIỂM BỔ TRỢ MIỄN ĐÓNG PHÍ DO TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN 2022 :

XEM THÊM

– BẢO HIỂM BỔ TRỢ HỖ TRỢ NẰM VIỆN 2022:

XEM THÊM

– BẢO HIỂM BỔ TRỢ BỆNH HIỂM NGHÈO 2022

XEM THÊM
– BẢO HIỂM BỔ TRỢ MIỄN ĐÓNG PHÍ DO BỆNH HIỂM NGHÈO 2022

 

XEM THÊM
– BẢO HIỂM BỔ TRỢ TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT MỞ RỘNG DO TAI NẠN 2022

 

XEM THÊM

Đăng ký tư vấn

Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn đã lựa chọn đồng hành cùng TCA hướng tới sứ mệnh 100% người dân Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ! Chuyên viên tư vấn của TCA luôn sẵn sàng tư vấn và lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất cho bạn và gia đình.

 

Họ và Tên*

Giới tính*

Địa chỉ email*

Số điện thoại*

Tỉnh thành

Nội dung muốn được tư vấn*

Họ và Tên*

Giới tính*

Địa chỉ email*

Số điện thoại

Tỉnh thành

Nội dung muốn được tư vấn