BAN LÃNH ĐẠO

Ông Chung Bá Phương

Chủ Tịch

Ông Lê Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Ông Phạm Duy Phong

Giám Đốc Tiếp Thị Và Truyền Thông

Ông Phạm Hoàng Lân

Giám Đốc Học Viện TCA

Ông Triệu Ngọc Minh

Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro – Pháp Chế Và Tuân Thủ

Ông Nguyễn Thanh Bình

Giám Đốc Đào Tạo

Bà Trần Ngọc Anh

Trợ lý kinh doanh Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc

Trưởng Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng

Ông Cao Nguyễn Nhật Triều

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Tài Sản

Bà Lê Thị Hồng Thúy

Trưởng Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng

BAN LÃNH ĐẠO

Ông Chung Bá Phương

Chủ Tịch

Ông Lê Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc