BAN LÃNH ĐẠO

4eedd923fd55050b5c44

Ông Chung Bá Phương

Chủ Tịch

GRU02074

Ông Lê Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

ng Phạm Duy Phong Giám Đốc Tiếp Thị Và Truyền Thông

Ông Phạm Duy Phong

Giám Đốc Tiếp Thị Và Truyền Thông

ng Phạm Hoàng Lân Giám Đốc Học Viện

Ông Phạm Hoàng Lân

Giám Đốc Học Viện TCA

ng Triệu Ngọc Minh Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro Pháp Chế Và Tuân Thủ 1

Ông Triệu Ngọc Minh

Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro – Pháp Chế Và Tuân Thủ

Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc Trưởng Bộ Phận Hỗ Trợ Thành Viên

Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc

Trưởng Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng & Trải Nghiệm Khách Hàng

ông Bùi Lương Quốc Thái Trưởng bộ phận chiến lược và kế hoạch min

Ông Bùi Lương Quốc Thái

Trưởng Bộ Phận Chiến Lược & Kế Hoạch

BAN LÃNH ĐẠO

4eedd923fd55050b5c44

Ông Chung Bá Phương

Chủ Tịch

GRU02074

Ông Lê Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc