Đúng 1 năm vẫn không được bồi thường, người vợ quyết định liên hệ TCA vào ngày giỗ đầu của chồng để nhờ hỗ trợ nhận 1,6 tỷ đồng

Tư vấn tài chính: Lèng Thị Thắm

Khách hàng: T.Q.H

  • Khách hàng tham gia Bảo hiểm, không may ngày 21/12/2022 gặp tai nạn dẫn đến tử vong.
  • 01/2023, gia đình nộp đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi về công ty Bảo hiểm.
  • 23/03/2023, công ty Bảo hiểm yêu cầu gia đình cung cấp VSSID kết quả khám sức khỏe từ 2018 đến thời điểm tử vong, bên cạnh đó công ty yêu cầu nộp lại Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi và một số giấy tờ liên quan đến tai nạn.
  • 28/05/2023, gia đình bổ sung các loại đơn nêu trên về cho công ty Bảo hiểm, nhưng liên quan đến VSSID khách hàng không có nên gia đình không thể cung cấp.
  • 13/09/2023, công ty Bảo hiểm thông báo rằng thông tin từ phía gia đình không rõ ràng và đầy đủ, thông báo đang liên hệ Cơ quan chức năng thu thập thêm thông tin và hồ sơ y tế. Nhưng sau đó im lặng không phản hồi gì thêm.
  • 05/01/2024, tư vấn TCA chính thức tiếp nhận hỗ trợ Khách hàng viết email (thư yêu cầu khẩn cấp) gửi đến công ty.
  • 24/01/2024, Bộ phận thẩm định của công ty liên hệ để được sang nhà gia đình Khách hàng làm việc lấy thông tin.
  • Ngày 20/02/2024 công ty Bảo hiểm quyết định chi trả cho Khách hàng quyền lợi tử vong và tử vong do tai nạn số tiền là 1,6 tỷ đồng.

———————————————

Nội dung hỗ trợ:

Khách hàng tham gia Bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng được phát hành vào ngày 20/12/2022 nhưng không may ngày 21/12/2022 gặp tai nạn dẫn đến tử vong.

Tháng 01/2023, gia đình nộp đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi về công ty Bảo hiểm.

23/03/2023 công ty yêu cầu gia đình cung cấp thông tin trên ứng dụng VSSID về kết quả khám sức khỏe từ năm 2018 đến thời điểm Khách hàng tử vong, bên cạnh đó công ty bảo hiểm yêu cầu nộp lại Đơn yêu cầu diải quyết quyền lợi và một số giấy tờ liên quan đến sự việc tai nạn.

Tư vấn tài chính Lèng Thị Thắm hỗ trợ Khách hàng nhận quyền lợi Bảo hiểm

Tư vấn tài chính Lèng Thị Thắm hỗ trợ Khách hàng nhận quyền lợi Bảo hiểm

28/05/2023, Khách hàng bổ sung các loại đơn nêu trên về cho công ty, nhưng liên quan đến thông tin trên VSSID khách hàng không có (vì không đi khám bệnh ở ngoài, chỉ khám bệnh định kỳ ở cơ quan) nên gia đình không thể cung cấp.

13/09/2023, công ty thông báo rằng thông tin từ phía gia đình cung cấp không rõ ràng và đầy đủ, nên đang liên hệ Cơ quan chức năng thu thập thêm thông tin và hồ sơ y tế. Đồng thời, cam kết sẽ nhanh chóng thẩm định yêu cầu giải quyết Quyền lợi Tử vong cho người được bảo hiểm. Nhưng từ đó, công ty im lặng không phản hồi gì thêm.

05/01/2024, tư vấn TCA chính thức vào cuộc tìm hiểu và hỗ trợ. Đầu tiên, thành viên TCA hỗ trợ Khách hàng viết email (thư yêu cầu khẩn cấp) đến công ty để một lần nữa trình bày sự việc, nhấn mạnh các nội dung:

Đã quá thời hạn 30 ngày mà Quý Công ty đã cam kết tại Hợp đồng bảo hiểm, nhưng Quý Công ty vẫn giữ trạng thái im lặng, không thông báo cho gia đình thông tin gì về kết quả thẩm định hồ sơ. Đề nghị Quý Công ty sử dụng các chứng từ, hồ sơ mà gia đình đã cung cấp để làm cơ sở giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho Người được bảo hiểm nhanh chóng, đúng thời gian theo quy định.

Trong trường hợp Quý Công ty vẫn giữ nguyên quyết định không giải quyết quyền lợi bảo hiểm mà đưa ra các yêu cầu trái pháp luật như trên, thì gia đình sẽ khiếu nại đến cơ quan báo chí, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam,

24/01/2024, Bộ phận thẩm định liên hệ để được sang nhà gặp làm việc lấy thông tin (khi đề cập đến thông tin VSSID thì gia đình phản hồi rằng yêu cầu này là vô lý vì từ lúc ký đơn đến khi mất là 2 tuần thì công ty không yêu cầu bổ sung thông tin, và Khách hàng đã khai đầy đủ trong hồ sơ nên công ty không có lý do để yêu cầu, gia đình cũng khẳng định là Khách hàng không mắc bệnh gì ngoài những thông tin đã kê khai).

Sau khi hoàn tất trao đổi, ngày 20/02/2024 công ty Bảo hiểm ra quyết định chi trả cho Khách hàng quyền lợi tử vong và tử vong do tai nạn số tiền là 1,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thành viên TCA tiếp tục hỗ trợ gia đình về một quyền lợi khác trong hợp đồng là thẻ sức khỏe với quyền lợi hỗ trợ các chi phí như xe cứu thương,…và đang tiếp tục thu thập chứng từ để gia đình nhận đầy đủ quyền lợi của mình.

Trung tâm hỗ trợ bồi thường TCA luôn lắng nghe, tận tâm đồng hành hỗ trợ Khách hàng

Trung tâm hỗ trợ bồi thường TCA luôn lắng nghe, tận tâm đồng hành hỗ trợ Khách hàng

Để thấy rằng, đứng trước những yêu cầu của công ty Bảo hiểm cần có sự đồng hành tận tâm của tư vấn viên giúp Khách hàng trong quá trình thu thập hồ sơ cũng như lập luận chuẩn xác từ đó quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả đúng và đủ. Bên cạnh đó cũng thấy được công ty bảo hiểm đã có sự lắng nghe, tiếp thu và thay đổi khi Khách hàng phản ánh sự việc.

Chân thành cảm ơn tư vấn Lèng Thị Thắm đã hết lòng hỗ trợ để giúp Khách hàng nhận được quyền lợi thoả đáng. Hành trình và sự tận tâm của các thành viên TCA giúp củng cố niềm tin của cộng đồng với ngành Bảo hiểm ngày một vững chắc hơn.

Bài viết hỗ trợ Khách hàng của TCA: