Chỉ một phép Cộng sai, Khách hàng suýt không được

bồi thường 750 triệu tiền Bảo hiểm

KHÁCH HÀNG : H.T.L.H

TVV: TRẦN THỊ QUYÊN

Trung tâm hỗ trợ bồi thường TCA Diễn Châu

Ngày 23/02/2022:  Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bỏng nghiêm trọng

Ngày 12/08/2022:  Khách hàng nhận thư thông báo từ chối

Ngày 30/09/2022:  Trung tâm hỗ trợ bồi thường tiếp nhận hồ sơ

Ngày 01/10/2022:  Xem hồ sơ chứng từ và hướng dẫn Khách hàng

Ngày 11/10/2022: Công ty Bảo hiểm đồng ý chi trả 750 triệu đồng

Tư vấn viên - Trần Thị Quyên TTHTBT Diễn Châu hỗ trợ Khách hàng nhận được bồi thường

Tư vấn viên – Trần Thị Quyên TTHTBT Diễn Châu hỗ trợ Khách hàng nhận được bồi thường

Khách hàng bị bỏng nặng và phải chữa trị rất lâu mới khỏi. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ yêu cầu bồi thường Bảo hiểm thì bị Công ty Bảo hiểm từ chối sau gần 6 tháng nghiên cứu hồ sơ với lý do chưa đủ tỷ lệ bỏng.

Theo điều kiện của hợp đồng Bảo hiểm, Khách hàng sẽ được chi trả khi bị bỏng với tỷ lệ lên tới trên 20%.

Khách hàng rất thắc mắc là bỏng nặng như vậy vẫn chưa đủ tỷ lệ bỏng 20%.

Khách hàng tìm đến Trung tâm hỗ trợ bồi thường TCA

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, TCA phát hiện ra có sự sai lệch giữa tóm tắt bệnh án và giấy chứng nhận phẫu thuật đã gửi về cho Công ty Bảo hiểm. Cụ thể là:

Giấy chứng nhận phẫu thuật thể hiện (thông tin đúng): ngực 4%, cẳng tay 5%, 2 cẳng chân 15% = 24% độ III

Tóm tắt bệnh án (trong quá trình ghi chép bệnh viện ghi sai): ngực 2%, cẳng tay 2%, 2 cẳng chân 12% = 16% độ III

Công ty Bảo hiểm không xem kỹ chứng từ nên đã ra thư từ chối do chưa đủ điều kiện theo điều 1.4 Quyền lợi Bảo hiểm nghiêm trọng. Bỏng cấp độ ba >= 20% diện tích bề mặt da/100%.

Những điều này không đòi hỏi phải có kiến thức về Pháp lý hay nghiệp vụ Bảo hiểm sâu mà chỉ cần một chút chú ý và quyết tâm để tìm ra cơ sở giúp Khách hàng. Một tháng sau khi Khách hàng được TCA hướng dẫn gửi thông tin này, Công ty Bảo hiểm đồng ý chi trả 750 triệu đồng.

TTHTBT TCA tiếp tục đồng hành giúp đỡ KH toàn ngành Bảo hiểm nhận được quyền lợi

TTHTBT TCA tiếp tục đồng hành giúp đỡ KH toàn ngành Bảo hiểm nhận được quyền lợi

Chân thành cám ơn sự đồng hành của tư vấn Trần Thị Quyên đã phối hợp cùng TCA giúp Khách hàng nhận được quyền lợi và củng cố niềm tin của cộng đồng với ngành Bảo hiểm.

Bài viết hỗ trợ Khách hàng của TCA: