Những quy định thời hạn đóng phí

Bảo hiểm nhân thọ bạn đã biết hết chưa?

 Khi lựa chọn tham gia một sản phẩm nào đó, Khách hàng có nhiệm vụ phải đóng phí Bảo hiểm nhân thọ theo quy định và thời hạn được thỏa thuận có trong hợp đồng. Từ đó, doanh nghiệp Bảo hiểm sẽ dựa trên những cơ sở pháp lý thực hiện chi trả khoản chi phí khi có sự kiện Bảo hiểm xảy ra. Hiểu rõ về các điều khoản quy định về thời hạn đóng phí Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp cho người tham gia nhận được quyền lợi cao nhất. 

Những quy định về thời hạn đóng phí Bảo hiểm nhân thọ bạn cần biết

Theo bộ Luật kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ năm 2000, nhà nước có quy định cụ thể rõ ràng về các điều khoản về thời hạn đóng phí Bảo hiểm nhân thọ như sau:

Trong điều 35 quy định về đóng phí Bảo hiểm 

 1. Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí Bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận trong hợp đồng Bảo hiểm.
 2. Trong trường hợp bên mua Bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ hai năm trở lên mà doanh nghiệp Bảo hiểm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua Bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng Bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 3. Các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng Bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn hai năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua Bảo hiểm đã đóng số phí Bảo hiểm còn thiếu”.

Với những quy định trên Khách hàng tham gia sản phẩm cần lưu ý việc đóng phí như sau:

TCA mang đến những quy định về thời hạn đóng phí Bảo hiểm nhân thọ giúp bạn hiểu rõ hơn khi tham gia sản phẩm

TCA mang đến những quy định về thời hạn đóng phí Bảo hiểm nhân thọ giúp bạn hiểu rõ hơn khi tham gia sản phẩm

– Bên tham gia Bảo hiểm có thể đóng phí một lần hoặc chia ra từng khoản chi phí nhỏ nhiều lần tùy vào khả năng tài chính của mình.

– Thời gian được gia hạn để đóng phí Bảo hiểm nhân thọ được quy định là 60 ngày. Nhưng trong trường hợp Khách hàng chưa thể đóng phí đúng thời hạn, lúc này doanh nghiệp sẽ gia hạn đóng phí thêm 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí. Hợp đồng vẫn sẽ được duy trì hiệu lực và toàn bộ quyền lợi vẫn được đảm bảo.

– Khi đến thời hạn sau 60 ngày đóng phí, nếu hợp đồng có giá trị hoàn lại thì công ty bảo hiểm sẽ tự động trừ phí từ giá trị hoàn lại của hợp đồng. Nếu hợp đồng không có giá trị hoàn lại thì sẽ bị mất hiệu lực theo quy định. Quyền lợi của bên tham gia bảo hiểm sẽ không thể nhận lại phí đã đóng, nếu thời gian đóng phí bảo hiểm nhân thọ dưới 2 năm. Với trường hợp thời gian đóng phí trên 2 năm, Khách hàng vẫn sẽ nhận được giá trị hoàn lại sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong quá trình tham gia (nếu có). 

Lưu ý: Khi thời gian hợp đồng bị mất hiệu lực, Khách hàng sẽ không nhận được quyền lợi nào có trong quy định. nhưng bạn vẫn có thể khôi phục lại hiệu lực hợp đồng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày bị mất nếu đóng đủ khoản chi phí Bảo hiểm còn thiếu. Trong thời gian hợp đồng bị mất hiệu lực, Khách hàng sẽ không nhận được bất kỳ quyền lợi nào được quy định trong hợp đồng Bảo hiểm.

Bên tham gia Bảo hiểm có thể khôi phục hiệu lực hợp đồng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày bị mất hiệu lực sau khi đã đóng đủ số phí bảo hiểm còn thiếu. Đặc biệt điều này bạn đừng bỏ qua: Về những văn bản của Pháp luật quy định điều khoản của Bảo hiểm nhân thọ bạn phải nắm rõ hoặc những quy định có liên quan nói chung và đóng phí nói riêng. 

Các mốc thời gian về quy định thời hạn đóng phí Bảo hiểm nhân thọ

Các mốc thời gian quy định thời hạn đóng phí Bảo hiểm nhân thọ

Các mốc thời gian quy định thời hạn đóng phí Bảo hiểm nhân thọ

Hiện nay đối với việc đóng phí bảo hiểm nhân thọ, thường chia theo những mốc thời gian như sau:  

 1. Thực hiện đóng phí một lần: Bên tham gia Bảo hiểm chỉ đóng phí một lần duy nhất tại thời điểm ký hợp đồng. Khi lựa chọn hình thức này, sẽ phù hợp với những người có điều kiện tài chính vững vàng, muốn nhanh gọn trong một lần duy nhất. Bên cạnh đó, những Doanh nghiệp sẽ có các chính sách ưu đãi khác nhau cho người tham gia lựa chọn hình thức này. Vì vậy nó có thể giúp khách hàng tiết kiệm một số tiền đóng phí đáng kể.
 2. Thời gian đóng phí ngắn hơn thời hạn Bảo hiểm: Thông thường thời hạn của những gói Bảo hiểm nhân thọ sẽ từ 10 năm, 20 năm hoặc có thể lâu hơn nữa. Với khoảng thời gian mà hợp đồng có hiệu lực, những quyền lợi của Khách hàng được đảm bảo vẹn toàn. Người tham gia Bảo hiểm có thể lựa chọn đóng từ 1 năm, 5 năm… để hoàn thành nghĩa vụ đóng phí của mình. Tuy thời gian đóng phí ngắn hơn nhưng Khách hàng vẫn được bảo vệ cho đến hết thời hạn hợp đồng.
 3. Thời gian đóng phí bằng thời hạn Bảo hiểm: Lựa chọn hình thức đóng phí này khá phổ biến, theo đó Khách hàng thực hiện việc đóng phí Bảo hiểm xuyên suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực.Nhưng vẫn có thế chọn đóng phí theo định kỳ theo tháng/quý/năm tùy theo quy định trong hợp đồng. Đóng phí Bảo hiểm nhân thọ theo tháng giúp cho nhiều Khách hàng giảm bớt áp lực về tài chính.

Tuy nhiên, theo hình thức đóng phí theo thời hạn còn sẽ tùy vào từng sản phẩm mà Doanh nghiệp Bảo hiểm thiết kế và khả năng kinh tế của Khách hàng. Để giúp họ có thể lựa chọn hình thức đóng phí phù hợp và tiết kiệm nhất. Vì lý do nhiều hợp đồng bị hủy bỏ giữa chừng khi người tham gia không đủ khả năng tài chính để tiếp tục.

Vậy nên khi lựa chọn một gói Bảo hiểm bản thân và gia đình, bạn phải lưu ý nên tham gia bao nhiêu tiền để có thể duy trì hợp đồng bảo hiểm lâu dài?

Cách thức đóng phí Bảo hiểm nhân thọ

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Khách hàng, Doanh nghiệp Bảo hiểm sẽ luôn đa dạng luôn đa dạng cách đóng phí để người tham gia có thể lựa chọn. Bên tham gia Bảo hiểm đóng phí theo cách sau:

 • Đóng phí qua tư vấn viên thu phí, đại lý Bảo hiểm hoặc trực tiếp đến công ty Bảo hiểm
 • Đóng phí trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ khách hàng của công ty bảo hiểm
 • Đóng phí Bảo hiểm nhân thọ bằng thẻ tín dụng
 • Đóng phí bảo hiểm trực tuyến (online) qua việc sử dụng ngân hàng số Internet Banking/Mobile Banking
 • Đóng phí Bảo hiểm tự động qua ngân hàng (Ủy nhiệm thu)

Khi lựa chọn sản phẩm của một Doanh nghiệp, hay công ty nào bạn nên hỏi rõ tư vấn viên cách thức đóng phí và tự lựa chọn cho minh kênh đóng thuận tiện.

Phí Bảo hiểm nhân thọ chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào?

Phí Bảo hiểm nhân thọ chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào?

Phí Bảo hiểm nhân thọ chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào?

Doanh nghiệp sẽ tính toán phí cho Khách hàng dựa vào những thông tin cơ bản của người được Bảo hiểm nhân thọ như sau:

 • Độ tuổi: Với độ tuổi càng trẻ thì phí bảo hiểm càng thấp, vì sức khỏe của người trẻ tốt hơn so với những người cao tuổi hoặc trung niên trở lên. Do đó, bên tham gia Bảo hiểm phải có nghĩa vụ thông báo chính xác tuổi của người được Bảo hiểm vào thời gian hợp đồng được ký kết để làm cơ sở tính phí Bảo hiểm.
 • Tình trạng sức khỏe: Thủ tục ký kết hợp đồng diễn ra nhanh chóng nếu sức khỏe của bạn tốt sẽ được thẩm định ở mức phí Bảo hiểm tiêu chuẩn. Người được Bảo hiểm được miễn kiểm tra sức khỏe với điều kiện số tiền Bảo hiểm không quá lớn. Vì vậy, người tham gia Bảo hiểm cần trung thực trong việc cung cấp thông tin sức khỏe cho các công ty Bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi của mình.
 • Nghề nghiệp: Doanh nghiệp Bảo hiểm sẽ phân loại nghề nghiệp để có thể dựa vào đó để tính toán về mức độ rủi ro có thể gặp phải. Những người làm công việc văn phòng, ít phải di chuyển thì mức phí Bảo hiểm sẽ thấp hơn so với những người làm việc có tính chất nguy hiểm.
 • Giới tính: Mức phí của Bảo hiểm cũng sẽ dựa vào hai giới tính nam và nữ để tính toán chênh lệch về tuổi thọ. Từ đó suy ra mức định phí, thông thường giới tính nam có phí đóng cao hơn giới tính nữ.

 Xem ngay: Những điều cần lưu ý khi tham gia Bảo hiểm nhân thọ

Từ những thông tin trên, mà TCA cung cấp chúng tôi mong muốn giúp bạn hiểu rõ về cách thức đóng phí Bảo hiểm nhân thọ và đưa ra lời khuyên cho mọi người nên nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tham gia Bảo hiểm nhân thọ. Đặc biệt phải lưu ý thật kỹ đến những quy định phí Bảo hiểm như thời gian đóng phí, thời gian gia hạn đóng phí nhằm đảm bảo quyền lợi của mình.