Lễ ký kết hợp đồng Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe giữa TCA và Công ty Bảo hiểm PVI Thống Nhất

t3 Ngày 5/11/2019 tại tại Văn phòng phía Nam – Tổng Công ty PVI thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe giữa Công ty cổ phần TC Advisors (TCA) và Công ty Bảo hiểm PVI Thống Nhất  Tham dự buổi Lễ, về phía TCA có ông Lê Hoàng Hải – Tổng giám đốc; Tổng công ty Bảo hiểm PVI có ông Vũ Bảo Lâm – Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực phía Nam, ông Nguyễn Văn Tư – Giám đốc PVI Thống Nhất; cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn của 2 bên. Với mạng lưới hoạt động tại hầu khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, gần 100 văn phòng đại diện và hơn 12.000 nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, hệ thống công nghệ hiện đại, TCA đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều công ty bảo hiểm lớn trên thị trường. Lễ ký kết cũng mở ra cơ hội cho 2 đối tác cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ hiện đại, tiện ích cho khách hàng cũng như cùng hỗ trợ và phát triển hoạt động kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng, chiếm lĩnh thị trường và khai thác một cách tốt nhất thế mạnh và tiềm năng của mỗi bên.

Lễ ký kết hợp đồng Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe giữa TCA và Công ty Bảo hiểm PVI Thống Nhất t3 Ngày 5/11/2019 tại tại Văn phòng phía Nam – Tổng Công ty PVI thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe giữa Công ty cổ phần TC Advisors (TCA) và Công ty Bảo hiểm PVI Thống Nhất  Tham dự buổi Lễ, về phía TCA có ông Lê Hoàng Hải – Tổng giám đốc; Tổng công ty Bảo hiểm PVI có ông Vũ Bảo Lâm – Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực phía Nam, ông Nguyễn Văn Tư – Giám đốc PVI Thống Nhất; cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn của 2 bên. Với mạng lưới hoạt động tại hầu khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, gần 100 văn phòng đại diện và hơn 12.000 nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, hệ thống công nghệ hiện đại, TCA đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều công ty bảo hiểm lớn trên thị trường. Lễ ký kết cũng mở ra cơ hội cho 2 đối tác cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ hiện đại, tiện ích cho khách hàng cũng như cùng hỗ trợ và phát triển hoạt động kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng, chiếm lĩnh thị trường và khai thác một cách tốt nhất thế mạnh và tiềm năng của mỗi bên.