Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ

và những đặc trưng của nó?

Khi tham gia một sản phẩm Bảo hiểm, bên cạnh các lưu ý về điều khoản thì yếu tố quan trọng giúp bạn đạt được nhiều quyền lợi cao nhất chính là những thông tin và các lưu ý đặc biệt có trong hợp đồng. Vì thế, bạn cần phải lưu ý những điều khoản bên trong khi quyết định đặt bút ký vào hợp đồng, để bạn có thể kịp thời điều chỉnh nếu nó gây bất lợi cho bạn và người thân trong gia đình. Nếu bạn chưa hiểu rõ những thông tin trong hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ là gì và các đặc trưng của nó, hãy cùng đọc bài viết dưới đây nhé!

Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ là gì? Trong một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ có đặc trưng gì?

 Hợp đồng Bảo hiểm là gì?

Khái niệm hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ

Khái niệm hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ

Là sự thỏa thuận đồng tình giữa bên tham gia Bảo hiểm và nhà cung cấp hoặc doanh nghiệp phát hành sản phẩm. Theo đó, bên tham gia Bảo hiểm phải đóng phí Bảo hiểm, doanh nghiệp Bảo hiểm trả tiền hoặc bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Xem thêm: Bạn đã biết đại lý bảo hiểm là gì chưa?

Để thuận lợi cho việc quản lý giám sát và triển khai các sản phẩm Bảo hiểm, cơ quan quản lý Bảo hiểm và bản thân doanh nghiệp Bảo hiểm chia các sản phẩm Bảo hiểm thành nhiều nhóm khác nhau và được gọi là các nghiệp vụ Bảo hiểm. Dưới đây, chúng tôi sẽ liệt kê 2 trong số 4 loại nghiệp vụ Bảo hiểm hiện nay.

Phân loại nghiệp vụ Bảo hiểm theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm

 1. Bảo hiểm nhân thọ
 2. Bảo hiểm phi nhân thọ
 3. Bảo hiểm sức khỏe

Các nghiệp vụ Bảo hiểm khác do Chính phủ quy định

Phân loại nghiệp vụ Bảo hiểm theo đối tượng Bảo hiểm

 1. Bảo hiểm tài sản
 2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
 3. Bảo hiểm con người

Các đặc trưng cơ bản của hợp đồng Bảo hiểm

Các đặc trưng của Bảo hiểm nhân thọ mà bạn cần biết

Các đặc trưng của Bảo hiểm nhân thọ mà bạn cần biết

Hợp đồng Bảo hiểm mang tính may rủi

Những mối quan hệ giữa các bên tham gia hợp đồng Bảo hiểm, sẽ mang tính chất dịch chuyển rủi ro. Đối với sự dịch chuyển này là từ người tham gia bảo hiểm sang thành bên nhận Bảo hiểm. Nhờ đó, các mối quan hệ trong Bảo hiểm mà người tham gia Bảo hiểm nhận được bảo vệ tốt nhất cho tài chính, kinh tế khi xảy ra những trường hợp rủi ro về sức khỏe, tính mạng, tài sản.

Hợp đồng Bảo hiểm theo mẫu cố định

Trong hợp đồng Bảo hiểm, những điều khoản khi được cơ quan pháp luật hay doanh nghiệp Bảo hiểm quy định theo mẫu cố định, bên người tham gia Bảo hiểm sẽ không có quyền đàm phán hoặc sửa đổi những điều khoản có trong hợp đồng. Chính vì thế, khi người tham gia Bảo hiểm ký vào hợp đồng cũng đồng nghĩa với việc, người tham gia đã đồng ý với những điều kiện thỏa thuận. Nhưng trong quá trình làm việc, trao đổi cùng nhau người tham gia Bảo hiểm có quyền từ chối ký hợp đồng nếu nhận thấy quyền lợi không thỏa đáng. 

 Hợp đồng Bảo hiểm có tính chất song vụ

Đồng nghĩa với điều này: Là các bên tham gia hợp đồng đều có những nghĩa vụ đối với nhau. Khi thực hiện nghĩa vụ này, sẽ là trách nhiệm của những bên tham gia, nghĩa vụ chính là quyền lợi của các bên và ngược lại. Cụ thể như sau:

Về quyền lợi:

 • Bên tham gia có quyền yêu cầu doanh nghiệp phải ghi rõ chi tiết, đầy đủ điều khoản bên trong hợp đồng.
 • Được yêu cầu doanh nghiệp giữ bí mật về thông tin đã cung cấp.
 • Nhận hợp đồng đã ký kết.
 • Nhận được chi trả, bồi thường chi phí theo thỏa thuận khi có các sự kiện Bảo hiểm xảy ra.
 • Chuyển nhượng hợp đồng theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của người tham gia Bảo hiểm

 • Phải cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin yêu cầu cho việc giao kết hợp đồng Bảo hiểm.
 • Khi bạn có sự thay đổi liên quan đến việc thực hiện hợp đồng Bảo hiểm thì phải thông báo ngay với doanh nghiệp Bảo hiểm.
 • Luôn phải đóng đầy đủ phí cho doanh nghiệp. 
 • Thông báo sự kiện Bảo hiểm xảy ra cho doanh nghiệp Bảo hiểm.
 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất.

Với doanh nghiệp Bảo hiểm

Quyền lợi

 • Thu phí Bảo hiểm theo thoả thuận đã ký trong hợp đồng;
 • Được yêu cầu bên tham gia Bảo hiểm phải cung cấp các những thông tin liên quan đầy đủ, chính xác, trung thực.
 • Có quyền đưa ra từ chối bồi thường khi có sự kiện xảy ra nhưng không nằm trong phạm vi trách nhiệm.
 • Yêu cầu bên được bảo hiểm thực hiện các biện pháp đề phòng rủi ro, hạn chế tổn thất.

Nghĩa vụ cần thực hiện

 • Phải giải thích rõ các điều khoản, quyền và nghĩa vụ cho bên tham gia để Khách hàng hiểu rõ.
 • Cấp giấy chứng nhận Bảo hiểm, đơn bảo hiểm ngay sau khi ký hợp đồng cho bên mua.
 • Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, doanh nghiệp phải trả tiền hoặc bồi thường kịp thời cho bên được Bảo hiểm.
 • Khi từ chối trả tiền hoặc bồi thường: Phải giải thích rõ cho bên được bảo hiểm lý do tại sao bằng văn bản.
 • Phối hợp với bên mua để giải quyết yêu cầu bồi thường của người thứ ba khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Không xác định tính đền bù trong hợp đồng tại thời điểm giao kết trừ hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ

Thời điểm kết thúc hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ

Thời điểm kết thúc hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ

Khi một hợp đồng được ký kết và có hiệu lực, những quan hệ trong Bảo hiểm sẽ được hình thành, tuy nhiên người tham gia chỉ có quyền yêu cầu bên doanh nghiệp chi trả bồi thường khi có các sự kiện Bảo hiểm xảy ra. Mà sự kiện đó, phải đúng với các điều khoản có trong hợp đồng.

Xem thêm: Tìm hiểu định nghĩa về Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Khi một sự kiện Bảo hiểm xảy đến, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải chi trả mức phí cho người được Bảo hiểm theo quy định tại Điều 571 của Bộ luật dân sự năm 2005. Với sự kiện Bảo hiểm hay những rủi ro mà bên tham gia Bảo hiểm có thể gặp phải là những giả thiết nằm ở tương lai, chỉ mang tính khách quan. Và không có một ai, có thể đảm bảo rằng các sự kiện đó hay rủi ro, sẽ xảy ra lúc nào, với ai, hoặc mức tổn thức là bao nhiêu.

Bảo hiểm nhân thọ không chỉ đơn thuần là bảo vệ vẹn toàn mà còn giúp người tham gia tích lũy tài chính, mang đến quỹ đầu tư lâu dài cho tương lai. Thông qua những thông tin trên mà TCA cung cấp, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ các thông tin, cũng như định nghĩa về hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ. Nếu bạn mong muốn được hiểu rõ hơn, về các điều khoản có trong hợp đồng hãy liên hệ ngay với chúng tôi, tư vấn viên của TCA sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn và giúp bạn chọn lựa cho bản thân, gia đình một hợp đồng Bảo hiểm phù hợp.