Nhìn lại tổng quan thị trường

Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

Theo báo cáo từ hiệp hội Bảo hiểm nhân thọ, 9 tháng đầu năm 2022 thị trường Bảo hiểm tại Việt Nam tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 khi đạt tổng doanh thu toàn ngành là 177.303 tỷ đồng và tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Những số liệu trên cho thấy niềm tin của Khách hàng cũng như nhận thức của mọi người về Bảo hiểm nhân thọ đã có nhiều thay đổi hơn. Khi họ hiểu được rằng, trong thời đại xã hội đầy biến động cần một kế hoạch dự phòng rủi ro và an toàn tài chính tích lũy một tương lai trước những rủi ro. Cùng TCA, nhìn lại 9 tháng đầu năm 2022 thị trường Bảo hiểm nhân thọ có những điểm gì thay đổi nhé!

Nguồn: Tham khảo Hiệp hội Bảo hiểm nhân thọ

Tổng quan thị trường Bảo hiểm nhân thọ trong cả hai lĩnh vực

Đối với lĩnh vực Bảo hiểm Nhân thọ

Với lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ, thị trường đã có chỉ số thu phí khai thác tăng cao trong vòng 9 tháng đầu năm 2022 khi các chuyên gia phân tích ước tính đạt lên đến 37.677 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 đã tăng lên 6.35%. Tổng doanh thu phí của Bảo hiểm nhân thọ đạt ước tính là 127.511 tỷ đồng, tăng cao lên đến 16.2% so với kỳ năm trước. Trong đó, những sản phẩm liên kết chiếm tỷ trọng cao hơn so với các sản phẩm còn lại là 51.5%, sản phẩm Bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,7% và sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20,0%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,3%.

Các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ còn lại chiếm 1.58%, theo đó Bảo hiểm trọn đời chiếm 0.2%, Bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, Bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,05%, Bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, Bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,53%, còn lại sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0006%. Theo báo cáo từ các số liệu trên, số lượng về hợp đồng khai thác cũng tăng lên trong năm 2022 khi đạt 2.385.235 hợp đồng cho sản phẩm chính, nhưng cùng kỳ năm trước số lượng này giảm đi 5.2 %.

Các sản phẩm như: Bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm 61.21% giảm 0.15% so với cùng kỳ năm ngoái . Về sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung chiếm đến 38.6 % nhưng lại giảm 22.08% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 22,6% tăng 91,8% so với cùng kỳ năm ngoái, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 26,6% giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Chỉ số các loại sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm 2022

Chỉ số các loại sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm 2022

Sản phẩm Bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 0,9% giảm 71,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các sản phẩm còn lại chiếm lần lượt các tỷ trọng là: 11.245 tăng 8.9% so với năm trước. Về Bảo hiểm sức khỏe chiếm 11.2% sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,03%; sản phẩm Bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,0003%. Bên cạnh đó, những hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ (sản phẩm chính) là 13.559.473 hợp đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn với hợp đồng theo sản phẩm, sẽ chia ra gồm: Bảo hiểm liên kết chung là 51.3%, Bảo hiểm hỗn hợp là 24.2%.

Tỷ trọng cho phần chi trả quyền lợi cho Khách hàng tham gia Bảo hiểm của các Doanh nghiệp cũng tăng lên khi người tham gia đã hiểu rõ hơn về điều khoản sản phẩm của mình tham gia cũng như lựa chọn những Doanh nghiệp uy tín trên thị trường. Số liệu cho chi trả quyền lợi người tham gia Bảo hiểm tăng lên đến 57.35% so với kỳ năm trước và đạt 34.552 tỷ đồng. 

Qua những số liệu trên, cho thấy sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ giờ đây đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người dân, đặc biệt là sau đại dịch Covid – 19 ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống cũng như nền kinh tế của Việt Nam nói chung và thế giới nói riêng. Cũng như sứ mệnh mà TCA đang thực hiện, giúp cho mọi người – mọi nhà có niềm tin với sản phẩm đầy nhân văn cũng như tạo ra một thế hệ tư vấn viên tận tâm với nghề đánh tan đi những định kiến – suy nghĩ không tốt về Bảo hiểm nhân thọ. Góp phần thúc đẩy phát triển thị trường Bảo hiểm, giúp cho người dân được bảo vệ vẹn toàn hơn nữa. 

Đối với lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ

Cũng giống với Bảo hiểm nhân thọ – sản phẩm phi nhân thọ cũng được đánh giá là có mức tăng trưởng khi chỉ số đạt 19.1% so với năm 2021 đạt ước tính 49.792 tỷ đồng (số chưa bao gồm Opes) (năm 2021 tăng trưởng 1.8% so với năm 2020). Xét theo về nghiệp vụ: Sản phẩm Bảo hiểm xe cơ giới đạt mức doanh thu 13.040 tỷ đồng chiếm thị phần tỷ trọng là 26.2% trên tổng doanh thu của toàn thị trường. Số liệu cho thấy sản phẩm này tăng đến 17.2% so với cùng kỳ, và tỷ lệ bồi thường là 47% với số tiền 6.126 tỷ đồng.  

Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 3.221 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.5 %, tăng 14.6% so với cùng kỳ, bồi thường 562 tỷ, tỷ lệ bồi thường 17.4%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 9.819 tỷ đồng, tăng 18.0 % so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 19.7%, bồi thường 5.564 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 56.7%. Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 16.347 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 32.8%, tăng 29.5% so với cùng kỳ, bồi thường 5.074 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31%. Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 6.075 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12.2%, giảm 1.7% so với cùng kỳ, bồi thường 1.804 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29.7%.

Lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ cũng theo đà phát triển và tăng cao hơn so với 2021

Lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ cũng theo đà phát triển và tăng cao hơn so với 2021

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 6.988 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14%, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ, bồi thường 1.391 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19.9%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 5.205 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.5%, tăng 19%, bồi thường 792 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15.2%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.782 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3.6%, tăng 46.9% so với cùng kỳ, bồi thường 599 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33.6% .Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 2.372 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.8%, tăng trưởng so với cùng kỳ 17.4%, bồi thường 457 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19.3%.

Tất cả những con số và dữ liệu trên đều được TCA chúng tôi tham khảo từ trang thông tin của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Bộ tài chính để cho thấy được sự phát triển vượt bậc của thị trường Bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm 2022. Khi một sản phẩm nhân văn được lan tỏa đúng và đủ đến người dân thì những giá trị của nó mới được phát huy hết tính chất bảo vệ của mình.

Với TCA chúng tôi, đang từng ngày nỗ lực giúp cho Khách hàng hiểu hết những quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm nhân thọ cũng như góp phần xây dựng lại niềm tin của mọi người dành cho sản phẩm loại bỏ đi những định kiến trước đây. Thị trường Bảo hiểm nhân thọ 2023 sẽ còn có nhiều sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa, và TCA chúng tôi cũng thế tăng tốc hơn trên hành trình lan tỏa sứ mệnh của mình. Bạn có thể cùng chúng tôi nhìn lại những mục tiêu của thị trường Bảo hiểm năm 2022 đã đặt ra thông qua bài viết này: Thị trường Bảo hiểm nhân thọ 2022 diễn ra như thế nào?