Các loại phí Bảo hiểm nhân thọ mà người tham gia cần phân biệt

Khi bắt đầu tham gia vào một sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ nào đó, ngoài phí thường niên trong hợp đồng theo thời hạn, người tham gia vẫn sẽ có một mức phí được gọi là “phí ban đầu trong Bảo hiểm nhân thọ’. Vậy phí bảo hiểm là gì? Các loại phí bảo hiểm nhân thọ được quy định ra sao? TCA giúp bạn giải đáp những câu hỏi, trong bài viết dưới đây. Nếu thông tin chúng tôi, mang đến cho bạn hữu ích hãy thường xuyên truy cập vào website TCA bạn nhé!

Phí Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Tìm hiểu về phí Bảo hiểm nhân thọ

Tìm hiểu về phí Bảo hiểm nhân thọ

Đây sẽ là một khoản phí do bên tham gia Bảo hiểm nhân thọ phải chịu và đóng cho doanh nghiệp Bảo hiểm để có thể duy trì hiệu lực hợp đồng và các sản phẩm bổ trợ (nếu có) theo định kỳ đóng phí. Với phương thức đóng sẽ được các bên liên quan thỏa thuận với nhau, chi phí này còn được thể hiện trong rang hợp đồng hay xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có). Người tham gia bảo hiểm phải có trách nhiệm nộp phí đúng thời hạn quy định, và doanh nghiệp sẽ dựa trên cơ sở phí đóng để tiến hành chi trả cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro.

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đúng hạn, doanh nghiệp bảo Dựa vào căn cứ Điều 35, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, quy định về việc đóng phí bảo hiểm nhân thọ như sau:

1. Bên mua Bảo hiểm có thể đóng phí Bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
2. Trong trường hợp phí Bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua Bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí Bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí Bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp Bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua Bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Mục 3 và 4 nằm trong điều 35, bạn có thể tìm đọc thêm tại website về bộ luật kinh doanh của Bảo hiểm nhân thọ.
Như thế, để đảm bảo quyền lợi cho hợp đồng của Bảo hiểm chính vì thế việc đóng thời hạn là rất quan trọng. Nếu trong trường hợp, bạn gặp phải kinh tế khó khăn, chưa hoàn thành kịp thời hạn đóng phí, hãy cam kết hãy tận dụng 60 ngày gia hạn để nhanh chóng hoàn tất việc đóng phí bảo hiểm.

Các loại phí bảo hiểm trong hợp đồng Bảo hiểm

Những khoản chi phí Bảo hiểm nhân thọ

Những khoản chi phí Bảo hiểm nhân thọ

Trong một hợp đồng bảo hiểm, sẽ quy định cụ thể các loại chi phí như sau:
Phí Bảo hiểm cơ bản: Một khoản chi phí dành cho cho sản phẩm chính và được ghi trong trang hợp đồng hoặc xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có). Phí Bảo hiểm cơ bản sau khi trừ phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ được phân bổ vào tài khoản cơ bản.

  • Phí Bảo hiểm bổ trợ: Đây là khoản phí mà người tham gia Bảo hiểm sẽ đóng cho (những) sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ mà khách hàng lựa chọn tham gia kèm với sản phẩm chính.
  • Phí bảo hiểm định kỳ: Người tham gia sẽ đóng tổng chi phí Bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm bổ trợ theo định kỳ đóng phí đã chọn. Người tham gia vẫn có nhiều lựa chọn kỳ hạn đóng phí như: Đóng định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm hoặc một năm. Tuy nhiên, theo TCA chúng tôi, bạn nên lựa chọn định kỳ đóng phí theo năm vì phí Bảo hiểm sẽ được ưu đãi hơn.
  • Phí Bảo hiểm đóng thêm: Là khoản phí do bên mua Bảo hiểm đóng thêm ngoài phí bảo hiểm cơ bản theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp khách hàng có chỉ định về việc đóng phí bảo hiểm bổ trợ, phí bảo hiểm đóng thêm sẽ là khoản phí do bên mua bảo hiểm đóng thêm ngoài phí bảo hiểm cơ bản và phí Bảo hiểm bổ trợ. Phí Bảo hiểm đóng thêm sau khi trừ phí ban đầu trong Bảo hiểm nhân thọ được phân bổ vào tài khoản đóng thêm. Quy định về phí Bảo hiểm đóng thêm tối thiểu và tối đa sẽ được công ty Bảo hiểm thông báo trong quy trình nghiệp vụ.
  • Phí Bảo hiểm cơ bản được phân bổ: Là phần còn lại của phí Bảo hiểm cơ bản sau khi khấu trừ phí ban đầu
  • Phí Bảo hiểm đóng thêm được phân bổ: Là phần còn lại của phí Bảo hiểm đóng thêm sau khi khấu trừ phí ban đầu.

Lưu ý: Khi tham gia một sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ thường tính chi phí cho sản phẩm đó nhưng công thức tính phí Bảo hiểm tương đối phức tạp. Không phải ai cũng biết hay có thể áp dụng để tính ra, trong những bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ gửi đến bạn công thức phí.

Số tiền Bảo hiểm là gì?

Cách tính số tiền Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Cách tính số tiền Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Số tiền Bảo hiểm nhân thọ là chi phí sẽ dùng làm cơ sở để doanh nghiệp Bảo hiểm xác định những quyền lợi Bảo hiểm cho người tham gia theo những quy định. Số tiền Bảo hiểm sẽ được bên người tham gia Bảo hiểm quyết định và lựa chọn phù hợp với những quy định của công ty Bảo hiểm. Chi phí này cũng sẽ được ghi tại giấy yêu cầu Bảo hiểm hoặc trong phụ lục của hợp đồng.

Thông thường, khi lựa chọn tham gia Bảo hiểm tại những công ty uy tín hay đại lý Bảo hiểm nhân thọ như TCA, bạn sẽ được các tư vấn viên chuyên nghiệp giải thích khá rõ về các điều khoản này và để có một sự lựa chọn phù hợp với tình hình tài chính hiện tại. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không tìm hiểu kỹ mà lựa chọn sản phẩm vượt qua kinh tế tài chính, sẽ gây ra nhiều rủi ro trong quá trình đóng phí.

Phí Bảo hiểm và số tiền Bảo hiểm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trên thực tế, mức phí Bảo hiểm toàn bộ thường được tính căn cứ theo số tiền Bảo hiểm và tỷ lệ phí bằng công thức sau:

Phí Bảo hiểm = Tỷ lệ phí x Số tiền bBảo hiểm
>> Số tiền Bảo hiểm = Phí Bảo hiểm Tỷ lệ phí

Chính vì thế, số tiền Bảo hiểm nhân thọ là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp tính phí Bảo hiểm. Khi bạn tham gia một sản phẩm nào đó, mà có phí Bảo hiểm càng cao thì quyền lợi khi nhận được càng lớn hơn. Tuy nhiên, trước khi tham gia Bảo hiểm hãy cân nhắc để tham gia với mức phí phù hợp để đảm bảo duy trì hợp đồng. TCA chúng tôi mang đến cho bạn những thông tin cơ bản về phí ban đầu trong Bảo hiểm nhân thọ là gì, cũng như các chi phí có trong một hợp đồng Bảo hiểm. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về chi phí sản phẩm mà mình muốn tham gia, hãy liên hệ ngay với tư vấn viên của chúng tôi để giúp bạn có sự lựa chọn tốt nhất.