Hướng dẫn thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Sản phẩm bảo hiểm Sun Life

Không ai trong chúng ta muốn nghĩ về bệnh tật, tử vong… nhưng chúng ta cần đề phòng bởi rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nếu bạn đã trang bị cho mình gói sản phẩm bảo hiểm Sun Life, hãy lưu ý yêu cầu về thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

 

sun

Khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, khách hàng điền đầy đủ hai mẫu đơn sau: 

– Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu của Công ty) 

– Thư ủy quyền (theo mẫu của Công ty) 

Ngoài ra, tương ứng với từng loại quyền lợi bảo hiểm, Khách hàng nộp thêm các chứng từ như liệt kê dưới đây:

  1. HỖ TRỢ VIỆN PHÍ 

– Giấy ra viện/Giấy chứng nhận phẫu thuật 

– Tóm tắt bệnh án, Bảng kê chi phí khám chữa bệnh và các chứng từ y tế khác (nếu có)

  1. BỆNH HIỂM NGHÈO 

– Giấy ra viện/Giấy chứng nhận phẫu thuật 

– Bằng chứng về tình trạng bệnh hiểm nghèo (Tóm tắt bệnh án, kết quả giám định y khoa,  Kết quả giải phẫu bệnh (sinh thiết); hồ sơ điều trị, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán xác định, v.v…) 

  1. THƯƠNG TẬT BỘ PHẬN VĨNH VIỄN HOẶC THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN

– Giấy ra viện/Giấy chứng nhận phẫu thuật/ Tóm tắt bệnh án, và các chứng từ y tế khác 

– Kết quả giám định y khoa/giám định thương tật 

– Hồ sơ tai nạn (nếu có) 

  1. HỖ TRỢ ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM

– Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác 

– Kết quả giám định y khoa/giám định thương tật (nếu sự kiện bảo hiểm là Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn) 

– Giấy chứng tử/Trích lục khai tử (nếu sự kiện bảo hiểm là Tử vong) 

– Hồ sơ tai nạn (nếu tử vong hoặc TTTB&VV do tai nạn) 

  1. TỬ VONG Giấy chứng tử/Trích lục khai tử 

– Giấy ra viện/ Tóm tắt bệnh án và các chứng từ y tế khác 

– Hồ sơ tai nạn (nếu tử vong do tai nạn)

Lưu ý: 

– Các chứng từ nêu trên là bản sao có chứng thực sao y của Cơ quan có thẩm quyền hoặc có xác nhận đã đối chiếu bản chính của Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của SLV (TCA CS có thể đối chiếu bản gốc chứng từ để giảm thời gian kiểm tra và phí chuyển lại hồ sơ gốc cho khách hàng)

– Bản sao Giấy chứng tử/Trích lục khai tử được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực 

– Hồ sơ tai nạn do Công an cấp quận/huyện trở lên cấp 

– Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm chỉ định Người thụ hưởng là “Tài sản” hoặc không chỉ định Người thụ hưởng và Bên mua bảo hiểm đã tử vong, Khách hàng cần cung cấp các chứng từ sau: 

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (Có công chứng bởi phòng công chứng)

Chứng minh nhân dân của (những) Người đại diện nhận quyền lợi bảo hiểm

– Trường hợp các chứng từ là bản sao, SLV có quyền yêu cầu khách hàng nộp bản chính để đối chiếu khi cần thiết.

Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Công ty sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm trong vòng 5 ngày làm việc đối với Quyền lợi đáo hạn và tối đa không quá 30 ngày đối với quyền lợi khác kể từ ngày Công ty nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Chi tiết Quy tắc điều khoản xem tại: https://drive.google.com/file/d/1CFCbY3f1DLS_kamtTO326FN0CXDekz2T/view