Giá trị của việc duy trì hiệu lực hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ trong mùa dịch Corona

HĐ BHNT Corona

Bạn cần biết rằng, dù trong tình huống nào, bảo hiểm nhân thọ là tài sản quý giá. Đặc biệt thời điểm dịch bệnh Corona như hiện nay, bạn càng phải duy trì được hợp đồng bảo hiểm:

  1. Được bảo vệ theo đúng quyền lợi của HĐ bảo hiểm

Khách hàng chưa tham gia BHNT
(muốn tham gia)

Khách hàng đã tham gia BHNT

Nếu khách hàng nằm trong vùng dịch bệnh bị cách ly… Công ty bảo hiểm sẽ xem xét, kiểm tra rất kỹ

An tâm vì đã có hợp đồng BHNT

Kiểm tra y tế, bổ sung chứng từ tái khám khó khăn

Giải quyết quyền lợi nhanh chóng, không thời gian chờ nếu không may nhiễm Vius Corona

Công ty bảo hiểm kiểm soát chặt chẽ trong việc khách hàng tham gia 1 hợp đồng mới với những rủi ro do Virus Corona mang tới

 

 

 

  1. Tình hình dịch bệnh hiện tại đang có diễn biến phức tạp

Với tình hình dịch bệnh đang chuyển biến theo chiều hướng phức tạp, Chính phủ và Bộ Y tế đã đưa ra những chính sách để bảo vệ trẻ em bằng cách: cho học sinh nghỉ học, hạn chế đến những nơi đông người, đeo khẩu trang,.. Tuy nhiên, người trụ cột trong gia đình thì vẫn phải đi làm. Mỗi ngày họ vẫn đối diện với những rủi ro mà Virus Corona có khả năng gây ra. Vì vậy giữ hợp đồng bảo hiểm là đang bảo vệ chính người trụ cột này (cũng chính là bảo vệ gia đình bạn)

  1. TCA đã làm gì để khách hàng, thành viên được bảo vệ trước mùa dịch?

– Thường xuyên liên lạc hỏi thăm và hướng dẫn thêm cho khách hàng hiểu và chăm sóc tốt sức khỏe trong mùa dịch.

– Nhắc khách hàng đóng phí để được bảo vệ bởi HĐBH nhân thọ.

– Tham gia thêm các gói BH phi nhân thọ

Trên hết cả hệ thống thành viên TCA đang chung tay để cùng bảo vệ từng hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ của khách hàng 

Chi phí điều trị bệnh rất đắt đỏ, BHNT sẽ giúp khách hàng giảm rất nhiều gánh nặng kinh tế nếu không may bị nhiễm bệnh. Vậy nên dù khó khăn cũng cần duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bởi bảo hiểm nhân thọ là giải pháp tài chính được thiết kế cho tất cả mọi người và bảo vệ mọi người trong mọi rủi ro của cuộc sống.