BỔ SUNG ƯU ĐÃI CÂU LẠC BỘ TƯ VẤN XUẤT SẮC

Hỗ trợ chi phí di chuyển tới nơi kiểm tra Y tế

Vừa qua, với tinh thần “Tăng giá trị ưu đãi cho câu lạc bộ tư vấn xuất sắc và thể hiện vai trò 2 lớp bảo vệ”, Công ty Cổ phần TC Advisors đã chính thức thực hiện chương trình “Hỗ trợ chi phí di chuyển tới nơi kiểm tra y tế” (“KTYT”) có phát sinh yêu cầu KTYT từ Công ty bảo hiểm. 

Đây là một trong nhiều quyền lợi đặc biệt mà thành viên CLB tư vấn xuất sắc sẽ nhận được. Tính đến ngày 03/08/2020 đã có gần 10 trường hợp đã nhận quyền lợi hỗ trợ:

  • Đối tượng áp dụng cho các thành viên CLB Tư vấn xuất sắc có khách hàng được công ty bảo hiểm KTYT khi đã nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) hoặc có yêu cầu thẩm định sớm trên các chứng từ y tế sẵn có gửi vào email info@tca.com.vn
  • Khoản tiền hỗ trợ được chi trả cho thành viên không phụ thuộc vào quyết định thẩm định thẩm định của Công ty bảo hiểm.
  • Thành viên sẽ nhận được khoản hỗ trợ này sau khi khách hàng đã thực hiện các yêu cầu việc KTYT theo yêu cầu của Công ty bảo hiểm. (Các yêu cầu của Công ty bảo hiểm có thể bằng văn bản đối với các trường hợp thông thường hoặc bằng email đối với các trường hợp thẩm định sớm)
  • Khoản hỗ trợ được thanh toán định kỳ hàng tuần (sau kỳ thanh toán thu nhập cho thành viên từ 1-3 ngày làm việc).
  • Không áp dụng với yêu cầu kiểm tra y tế khi tái thẩm định trên hợp đồng cũ.
  • Khoản hỗ trợ trên sẽ được chi trả và áp dụng khấu trừ các khoản thuế & phí theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

–        Định mức hỗ trợ như sau:

z2019863201137 671753037dece783c48a3232b7e2fb16