Bảo hiểm y tế chi trả bao nhiêu khi bạn nằm viện trái tuyến?

Theo quy định mới của BHXH Việt Nam, từ 01/01 người dân được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị dù không đúng tuyến.

Infographic 1 scaled

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014
Nghị định 146/2018/NĐ – CP