Lời chào Tổng Giám Đốc

Lời chào từ Tổng Giám Đốc     ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CẦN NHỮNG DOANH NHÂN CÓ TẦM NHÌN LỚN TẠO RA SỰ THAY ĐỔI Việt Nam đứng thứ 15 trên thế giới về dân số, nhưng đứng thứ 131 về thu nhập bình quân trên đầu người. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam thấp hơn cả Lào và chỉ bằng ¼ Trung Quốc. (số liệu Quỹ tiền tệ thế giới năm 2018) Tình trạng ô nhiễm nước, không khí đã dẫn đầu thế giới theo các chỉ số đo lường công khai. Kèm theo lối [...]

Lời chào Tổng Giám Đốc2021-06-28T13:29:04+07:00

Chia sẻ của Tổng Giám Đốc

BÀN VỀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TCA TCA kinh doanh không phải để kiếm tiền. TCA kiếm tiền để có thể tiếp tục kinh doanh, tiếp tục theo đuổi sứ mệnh của mình. Sứ mệnh tối thượng các cổ đông theo đuổi khi lập ra TCA là để giúp 100% người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe và an toàn tài chính. Và để thực hiện điều đó, các cổ đông không thể hành động một mình, mà cần 1 cộng đồng Doanh nhân chung tay đồng hành. Điều đó dẫn đến sứ mệnh [...]

Chia sẻ của Tổng Giám Đốc2021-06-29T13:42:09+07:00