CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA – CORONA SHIELD

1. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:

 • Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam hoặc người Nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 12 tháng đến 65 tuổi tại thời điểm bắt đầu của thời hạn bảo hiểm.
 • Bảo hiểm VietinBank không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng bảo hiểm sau:
   • Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
   • Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.
   • Người đã nhiễm virus Corona – chủng 2019 nCoV (dù đã có hay chưa có kết quả xét nghiệm).
 • Bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những người sau đây:
   • Bản thân bên mua bảo hiểm.
   • Vợ, chồng, cha, mẹ, con của bên mua bảo hiểm.
   • Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng.
   • Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm hoặc được ủy quyền.

2. PHẠM VI BẢO HIỂM

 • Có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh viên phổi do virus thuộc chủng Corona (ký hiệu 2019-nCoV hoặc nCoV) gây nên phải điều trị nội trú tại bệnh viện.
 • Tử vong do ảnh hưởng trực tiếp của bệnh viêm phổi do virus thuộc chủng Corona.

3. THỜI HẠN BẢO HIỂM:

Thời hạn bảo hiểm là 03 tháng kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

4. THỜI GIAN CHỜ:

Chương trình bảo hiểm này không áp dụng thời gian chờ đối với sự kiện bảo hiểm.

5. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ PHÍ BẢO HIỂM:

Quyền lợi bảo hiểm Khiên Đồng Khiên Bạc Khiên Kim Cương

1. Tử vong do Người được bảo hiểm bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nhiễm virus Corona (Ký hiệu 2019-nCoV hoặc nCoV)

50.000.000

100.000.000

150.000.000

2. Trợ cấp nằm viện: Do người được bảo hiểm bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nhiễm virus Corona (Ký hiệu 2019-nCoV hoặc nCoV) phải nằm viện điều trị tuyến cuối.

Số ngày xác định nằm viện được tính từ thời điểm Người được bảo hiểm có kết quả xét nghiệm dương tính với Virus thuộc chủng Corona (căn cứ trên phiếu xét nghiệm).

1.000.000

2.000.000

3.000.000

2.1. Số tiền trợ cấp/ngày nằm viện

50.000

100.000

150.000

2.2. Số ngày nằm viện

20

20

20

3. Tử vong do tai nạn giao thông thuộc phạm vi bảo hiểm

5.000.000

10.000.000

15.000.000

4. Phí bảo hiểm / 3 tháng (đồng)

33.000

66.000

99.000

 

6. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM:

VBI sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào trong các trường hợp dưới đây:

 • Các hành vi cố ý vi phạm chế độ an toàn về phòng chống Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona – chủng 2019 nCoV do Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Bộ y tế Việt nam quy định.
 • Trường hợp tử vong/ điều trị xảy ra do hậu quả gián tiếp của Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona – chủng 2019 nCoV.
 • Trường hợp tử vong/điều trị không phải do Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona – chủng 2019 nCoV gây nên (trừ nguyên nhân do tai nạn giao thông).
 • Trước khi tham gia bảo hiểm, Người được bảo hiểm đã có kết quả dương tính với virut Corona chủng 2019 – nCov (theo phiếu xét nghiệm) hoặc đang trong thời gian nhập viện/cách ly để điều trị Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona – chủng 2019 nCoV.
 • Khi xảy ra tử vong/điều trị, Người được bảo hiểm chưa đóng phí bảo hiểm (trừ trường hợp Công ty bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản đồng ý gia hạn thời hạn đóng phí bảo hiểm).

Và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

7. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA:

Thành viên TCA thực hiện khai báo thông tin đăng ký tham gia cho khách hàng và thanh toán phí bảo hiểm trực tiếp trên app VBI4SALES mục Bảo hiểm sức khỏe.

Tham khảo hướng dẫn cài đặt app VBI4SALES tại http://cssk.tca.com.vn/

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA – CORONA SHIELD

1. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:

 • Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam hoặc người Nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 12 tháng đến 65 tuổi tại thời điểm bắt đầu của thời hạn bảo hiểm.
 • Bảo hiểm VietinBank không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng bảo hiểm sau:
   • Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
   • Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.
   • Người đã nhiễm virus Corona – chủng 2019 nCoV (dù đã có hay chưa có kết quả xét nghiệm).
 • Bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những người sau đây:
   • Bản thân bên mua bảo hiểm.
   • Vợ, chồng, cha, mẹ, con của bên mua bảo hiểm.
   • Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng.
   • Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm hoặc được ủy quyền.

2. PHẠM VI BẢO HIỂM

 • Có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh viên phổi do virus thuộc chủng Corona (ký hiệu 2019-nCoV hoặc nCoV) gây nên phải điều trị nội trú tại bệnh viện.
 • Tử vong do ảnh hưởng trực tiếp của bệnh viêm phổi do virus thuộc chủng Corona.

3. THỜI HẠN BẢO HIỂM:

Thời hạn bảo hiểm là 03 tháng kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

4. THỜI GIAN CHỜ:

Chương trình bảo hiểm này không áp dụng thời gian chờ đối với sự kiện bảo hiểm.

5. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ PHÍ BẢO HIỂM:

6. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM:

VBI sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào trong các trường hợp dưới đây:

 • Các hành vi cố ý vi phạm chế độ an toàn về phòng chống Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona – chủng 2019 nCoV do Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Bộ y tế Việt nam quy định.
 • Trường hợp tử vong/ điều trị xảy ra do hậu quả gián tiếp của Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona – chủng 2019 nCoV.
 • Trường hợp tử vong/điều trị không phải do Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona – chủng 2019 nCoV gây nên (trừ nguyên nhân do tai nạn giao thông).
 • Trước khi tham gia bảo hiểm, Người được bảo hiểm đã có kết quả dương tính với virut Corona chủng 2019 – nCov (theo phiếu xét nghiệm) hoặc đang trong thời gian nhập viện/cách ly để điều trị Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona – chủng 2019 nCoV.
 • Khi xảy ra tử vong/điều trị, Người được bảo hiểm chưa đóng phí bảo hiểm (trừ trường hợp Công ty bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản đồng ý gia hạn thời hạn đóng phí bảo hiểm).

Và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

7. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA:

Thành viên TCA thực hiện khai báo thông tin đăng ký tham gia cho khách hàng và thanh toán phí bảo hiểm trực tiếp trên app VBI4SALES mục Bảo hiểm sức khỏe.

Tham khảo hướng dẫn cài đặt app VBI4SALES tại http://cssk.tca.com.vn/