• 27/06/2014: Nhận giấy phép thành lập và hoạt động số 0312835188 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh.
 • 09/2014: TCA ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Generali Việt Nam.
 • 18/12/2014: Chính thức thành lập văn phòng đại diện đầu tiên tại Bình Dương.
 • 18/06/2015: Chính thức có văn phòng hoạt động tại 3 miền Bắc – Trung – Nam.
 • 27/06/2014: Nhận giấy phép thành lập và hoạt động số 0312835188 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh.
 • 09/2014: TCA ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Generali Việt Nam.

 • 18/12/2014: Chính thức thành lập văn phòng đại diện đầu tiên tại Bình Dương.

 • 18/06/2015: Chính thức có văn phòng hoạt động tại 3 miền Bắc – Trung – Nam.

 • 02/2016: TCA ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Hanwha Life Việt Nam.

 • 30/09/2016: TCA cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

 • 05/2017: TCA ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Liberty.

 • 01/2019: TCA ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Sun Life Việt Nam.

 • 10/2019: TCA ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI).

 • 11/2019: TCA ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.