A+ A A-

Thông tin tuyển dụng

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, TC Advisors mong muốn tuyển dụng các ứng viên có khát khao được tự chủ trong tài chính, mong ước thành công trong sự nghiệp.

Các ứng viên sẽ được trải qua quy trình tuyển chọn và đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn để có thể tự tin trong cuộc sống và thành công trong công việc.

Tiêu chuẩn tuyển chọn:

- Tuổi từ 25 trở lên

- Sống và làm việc tại tỉnh thành có văn phòng của TC Advisors

- Được một thành viên (bậc bất kỳ, bao gồm cả bậc 1) giới thiệu vào hệ thống của TC Advisors

Nộp hồ sơ theo 1 trong 3 cách sau:

- Đăng ký theo mẫu đơn (download tại đây – Lưu ý nộp trực tiếp tại văn phòng của TC Advisors)

- Liên hệ với một thành viên trong công ty

- Tham dự khóa đào tạo (tham khảo link sau)