A+ A A-

Hỏi và Đáp về hoạt động Công ty Cổ Phần TC Advisors (“TCA”)

Câu hỏi 1: TCA có phải là Công ty môi giới bảo hiểm không?

Trả lời:  Hiện tại, TCA không phải là Công ty môi giới bảo hiểm.

Câu hỏi 2: TCA là Công ty Đại lý bảo hiểm đúng không?

Trả lời: Đúng.

TCA hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch đầu tư TP. HCM cấp ngày 27/6/2014.

Câu hỏi 3: TCA có được làm Đại lý bảo hiểm cho các Doanh nghiệp bảo hiểm khác ngoài đối tác hiện tại không?

Trả lời:  Được phép.

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 28 nghị định số  45/2007/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 27 tháng 3  năm 2007 v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm thì:“Tổ chức, cá nhân không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý”.

- Như  vậy, Đại lý bảo hiểm (cá nhân, tổ chức) có thể được làm Đại lý bảo hiểm cho nhiều doanh nghiệp bảo bảo hiểm khác nhau nếu được sự chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý.

- Hiện tại, trên thị trường đã có nhiều Đại lý bảo hiểm là tổ chức đã được phép thực hiện nội dung này. Ví dụ rõ nét nhất là một số Ngân hàng TMCP  cũng đang  làm Đại lý bảo hiểm cho hơn 02 Doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường Việt Nam.

Theo xu hướng phát triển hiện đại của thị trường, hiện tại TCA đã được đối tác chiến lược cho phép “ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty bảo hiểm khác cho mục đích đảm bảo tính ổn định cho công việc kinh doanh của TCA”được làm Đại lý bảo hiểm cho bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm bất kỳ nào (Theo nội dung tại khoản 2.5 Điều 2 Thỏa thuận hợp tác đang có hiệu lực giữa TCA và Đối tác – Công ty BHNT Generali).

Câu hỏi 4: TCA có được quyền bán nhiều sản phẩm bảo hiểm của các Doanh nghiệp bảo hiểm không?

Trả lời: Căn cứ nội dung đã phân tích tại câu trả lời số 3 thì TCA có quyền tư vấn, chào bán nhiều sản phẩm của nhiều Doanh nghiệp bảo hiểm nếu là Doanh nghiệp bảo hiểm đó là Đối tác của TCA (đã ký kết Hợp đồng hợp tác).

Câu hỏi 5: TCA có kế hoạch thực hiện như thế nào để có thể tư vấn, chào bán  nhiều sản phẩm bảo hiểm của các Doanh nghiệp bảo hiểm khác?

Trả lời:

- Định hướng của TCA sẽ chọn lọc những sản phẩm tối ưu, tốt nhất của nhiều Doanh nghiệp bảo hiểm (Đối tác) phù hợp với xu thế phát triển của thị trường để hợp tác tư vấn, chào bán sản phẩm bảo hiểm đó. Theo đó, hiện tại TCA đang thực hiện và sẽ thực hiện chọn lọc những sản phẩm tốt nhất của từ 01 đến 03 doanh nghiệp bảo hiểm.