A+ A A-

Giao nhận Hợp Đồng Bảo Hiểm

Hỏi: Tôi là thành viên của TC Advisors. Tôi có tư vấn cho một khách hàng một hợp đồng bảo hiểm cho bản thân. Khi giao nhận hợp đồng bảo hiểm, vì khách hàng không có mặt tại nhà nên có nói tôi giao cho một người thân bất kỳ (chồng hoặc bố mẹ đẻ). Xin hỏi tôi có được giao cho những người đó nhận thay được không?

Nếu không được thì lý do tại sao? Nếu như các thành viên TC Advisors khác vẫn cố tình vì phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Công ty xin được trả lời bạn như sau:

 1. Theo quy định hiện hành, 03 đối tượng được nhận Hợp đồng bảo hiểm và ký vào “Giấy xác nhận bàn giao hợp đồng bảo hiểm là:

 

 • Khách hàng.
 • Người được bảo hiểm.
 • Vợ/chồng khách hàng.

Ngoài 03 đối tượng trên ra, tất cả những người khác ký nhận hợp đồng bảo hiểm là không hợp lệ. Như vậy, trường hợp của bạn nếu giao nhận hợp đồng bảo hiểm cho người chồng của khách hàng là hợp lệ.

 

 1. Việc giới hạn đối tượng ký nhận hợp đồng bảo hiểm nêu trên nhằm đảm bảo quyền lợi của Khách hàng trong thời gian cân nhắc 21 ngày kể ngày nhận được hợp đồng. Đồng thời, hạn chế được việc các đại lý Công ty bảo hiểm vì sợ khách hàng sẽ hủy trong vòng 21 ngày nên đã giả mạo chữ ký trên “Giấy xác nhận bàn giao hợp đồng bảo hiểm” và chỉ giao hợp đồng cho khách hàng sau khi đã qua hoặc sắp hết thời hạn 21 ngày. Điều này dẫn tới việc khi khách hàng muốn hủy sẽ rất dễ xảy ra tranh chấp.

 

Nhằm hạn chế những hành vi giả mạo chữ ký nêu trên, sau khi nhận được “Giấy xác nhận bàn giao hợp đồng bảo hiểm” từ các đại lý,  các Công ty bảo hiểm thường xác nhận trực tiếp với khách hàng xem khách hàng đã thực sự nhận được hợp đồng hay chưa.

 

 1. Riêng đối với các Thành viên của mình, TC Advisors cũng rất kiên quyết xử lý trong việc Thành viên vi phạm các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Vì thế, với hành vi giả mạo chữ ký Khách hàng thì Thành viên có thể bị áp dụng các hình thức kỷ luật dưới đây tương ứng với mức độ nghiêm trọng do hành vi vi phạm gây ra:

 

 • Nhắc nhở bằng văn bản.
 • Cảnh cáo bằng văn bản.
 • Hạ cấp (đối với cấp quản lý).
 • Đình chỉ hoạt động có thời hạn.
 • Buộc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bảo hiểm cho Thành viên khác chăm sóc;
 • Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.
 • Không được xét thi đua, khen thưởng;
 • Chấm dứt hợp đồng dịch vụ tiếp thị, tư vấn.