A+ A A-

Bộ Tài chính và Bộ Công thương "bắt tay" quản lý bảo hiểm nhân thọ

Bộ tài chính vừa chính thức ký quy chế phối hợp giữa Bộ tài chính và Bộ công thương trong việc phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với bảo hiểm nhân thọ.

Quy chế mới này nhằm thực hiện theo Nghị định số 73 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; Quyết định số 35 về bổ sung bảo hiểm nhân thọ vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và Nghị định số 100 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm; Luật kinh doanh bảo hiểm số 24 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm số 61 năm 2010.

Quản lý bảo hiểm nhân thọ

Phát biểu tại buổi lễ ký kết giữa hai bộ, Thứ trưởng Bộ tài chính Trần Xuân Hà cho biết, quy chế phối hợp nhằm thực thi quy định pháp luật bảo hiểm cũng như quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Theo quy chế mới này thì việc phê chuẩn sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ và đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ được thực hiện theo một quy trình thống nhất; một mặt đảm bảo được yêu cầu quản lý Nhà nước, mặt khác giảm thiểu các thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm cũng như bảo vệ người tiêu dùng. Điều này sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nói chung và lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ nói riêng. "Với sự nỗ lực của hai Bộ và các cơ quan liên quan, sản phầm bảo hiểm nhân thọ sẽ có bước phát triển mới, nâng cao chất lượng dịch vụ vì lợi ích chung của nền kinh tế, của các doanh nghiệp cũng như của người dân", Thứ trưởng Trần Xuân Hà hy vọng.

Theo quy chế, doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ sẽ nộp hồ sơ phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu tại Bộ tài chính. Bộ tài chính và Bộ công thương sẽ tham vấn, trao đổi chuyên môn trong quá trình thẩm định nhằm rút ngắn thời gian phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp.

Lý giải những băn khoăn của các doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ về việc có thêm sự quản lý của Bộ công thương đối với hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ dẫn đến phát sinh thêm những thủ tục hành chính và tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp không? Thứ trưởng Bộ công thương Trần Quốc Khánh khẳng định: Bộ tài chính và Bộ công thương đã chủ động bàn bạc để xây dựng quy chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ hoạt động một cách tốt nhất.

Cụ thể, quy chế quy định các doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm bảo hiểm 1 lần duy nhất, khi được Bộ tài chính phê chuẩn thì việc đăng ký tại Bộ công thương dưới góc độ là hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động. Điều đó giúp cho các doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ bớt được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị hồ sơ (khoảng 20 ngày cho mỗi hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ).

"Đây là lần đầu tiên có một quy chế phối hợp trong việc phê duyệt sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ giữa Bộ tài chính và Bộ công thương. Hy vọng từ những quy chế này có thể nhân rộng hơn nữa trong tương lai để đưa ra các thủ tục hành chính thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp theo đúng định hướng của Chính phủ kiến tạo và phục vụ sự phát triển vì người dân và vì cộng đồng doanh nghiệp", Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nói.